Sollentuna kommun har växt fram från Sollentuna landskommun samt en mindre del från Spånga landskommun. Dessa kommuner bildades vid 1862-års kommunreform.

Norrvikens municipalsamhälle inrättades 1929 i Sollentuna landskommun och upplöstes vid årsskiftet 1943/44 då landskommunen ombildades till Sollentuna köping.

1949 inkorporerade Stockholms stad Spånga landskommun. 1955 överfördes området Björkliden från Sollentuna till Järfälla kommun.

Sollentuna köping ombildades till Sollentuna kommun vid kommunreformen 1971.

1980 skedde en gränsjustering med Stockholms kommun.

Blasonering: I blått fält en balk av guld, belagd med tre stolpvis ställda röda vikingaskepp, stående på rullar och försedda med beslaget blått segel, blå drakhuvuden och sju blå sköldar på relingen samt blå vimpel.

Alla platser i Sollentuna kommun