Nuvarande Solna kommun kan spåra sin historia till Solna landskommun som bildades vid kommunreformen 1862.

Den kraftiga urbaniseringen av Stockholmsområdet från andra halvan av 1800-talet medförde att ett flertal municpalsamhällen inrättades i Solna landskommun: Hagalund (1899) Nya Huvudsta (1903), Lilla Alby (1907) och Råsunda (1919).

Municipalsamhällena upplöstes 1943 när Solna landskommun ombildades till Solna stad.

Mindre gränsjusteringar skedde för Solna 1949 när Spånga landskommun inkorporerades i Stockholms stad. Solna tillfördes området Råstahem från Spånga, medan Lilla Alby överfördes till Sundbybergs stad.

Vid kommunreformen 1971 ombildades Solna stad till Solna kommun. Sedan 1991 kallar Solna kommun sig för Solna stad.

Blasonering: I blått fält en sol av guld.

Alla platser i Solna kommun