Sundbyberg har vuxit fram från delar av de tre landskommunerna Bromma, Solna och Spånga som bildades vid 1862-års kommunreform.

Sundbybergs köping grundades 1888 genom en utbrytning från Bromma landskommun. Köpingen växte till att bli stad 1927.

Duvbo municipalsamhälle inrättades 1903 i Spånga landskommun. I samband med att Spånga landskommun inkorporerades 1949 i Stockholms stad upplöstes Duvbo municipalsamhälle och dess område överfördes till Sundbybergs stad.

Lilla Alby municipalsamhälle inrättades 1907 i Solna landskommun och upplöstes 1943 vid bildandet av Solna stad. Lilla Alby överfördes till Sundbybergs stad 1949.

1971 ombildades Sundbybergs stad till Sundbybergs kommun. Samma år gjordes mindre gränsjusteringar med Stockholms kommun.

Blasonering: I silversköld en röd bjälke belagd med en åska av samma metall samt åtföljd av trenne röda kugghjul två över och en under.