Täby landskommun bildades vid kommunreformen 1862. Sedan dess har kommunen utvecklats inom ungefär samma territoriella gränser, men invånarantalet har stigit kraftigt.

Täby municipalsamhälle inrättades 1927 i landskommunen och upplöstes 1948 när kommunen ombildades till Täby köping. I samband med denna förändring överfördes Lahäll från Danderyds köping.

1958 utökades Täby köping med området Vågsjö från Österåkers kommun. Täby köping ombildades till Täby kommun vid kommunreformen 1971.

Blasonering: I blått fält ett korsat kors med avrundade armar av silver.