Vid kommunreformen 1862 bildades inom kommunens nuvarande gränser landskommunerna Bro och Låssa, Håbo-Tibble, Håtuna, Stockholms-Näs samt Västra Ryd.

Dessa kommuner slogs 1952 samman till storkommunen Upplands-Bro landskommun.

1971 ombildades landskommunen till Upplands-Bro kommun. Detta år överfördes kommunen från Uppsala län till Stockholms län.

Kommunens centralort är Kungsängen, en stationsort som uppstod vid Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg i Stockholms-Näs landskommun.

Blasonering: Figuren är den så kallade Ekhammarsgubben, som hittades 1968 vid utbyggnad av E18.