Inom dagens kommuns gränser fanns efter kommunreformen 1862 landskommunerna Fresta och Hammarby. Dessutom låg större delen av Eds landskommun inom dagens gränser.

1952 slogs de tre landskommunerna samman till storkommunen Upplands-Väsby landskommun. Området Stäket i Eds landskommun överfördes till Järfälla landskommun.

Vid 1971-års kommunreform ombildades landskommunen till Upplands-Väsby kommun. Kommunen ändrade år 2002 stavningen på sitt namn till Upplands Väsby.

Centralort i kommunen är Upplands Väsby. Samhället växte fram som en stationsort vid järnvägen mellan Stockholm och Uppsala.

Blasonering: I blått fält en med kors krönt kyrka av silver, visande en med blått spetsbågsfönster försedd gavel samt sakristia och vapenhus, och däröver en ginstam av silver belagd med tre blå kuggkransar.