Vallentuna kommun utbreder sig över ett område som vid 1862-års kommunreform bestod av landskommunerna Angarn, Frösunda, Kårsta, Markim, Orkesta, Vada, Vallentuna och Össeby-Garn.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommuner genom kommunsammanslagningar: Vallentuna landskommun (Frösunda, Markim, Orkesta och Vallentuna) och Össeby landskommun (Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn).

1971 bildades Vallentuna kommun av Vallentuna och Össeby landskommuner.

Kommunens centralort är Vallentuna, stationsamhälle vid Roslagsbanan norr om Täby kyrkby. Kommunens vapen från 1952 är en kombination av Vallentuna och Seminghundra häraders sigill.

Blasonering: Sköld delad av silver, vari en röd örn , och av grönt, vari en bila av guld mellan två sexuddiga stjärnor likaledes av guld.