Vid kommunreformen 1862 bildades inom nuvarande Värmdö kommuns område landskommunerna Djurö, Ingarö, Möja och Nämdö. Större delen av 1862-års Värmdö landskommun ligger också inom kommunens gränser.

1902 bröts Gustavsbergs landskommun ut ur Värmdö landskommun. 1913 överfördes Rindö från Värmdö till Vaxholms stad. 1950 överfördes fler öar, såsom Tynningö och Skarpö, från Värmdö till Vaxholm.

Kommunreformen 1952 medförde sammanslagningar till storkommunerna Djurö och Gustavsberg. Värmdö kvarstod fristående utan några förändringar.

1971 ombildades Värmdö landskommun till Värmdö kommun. 1974 inlemmades Vaxholm och Djurö kommuner i Värmdö kommun.

Den nya kommunen kom att heta Värmdö, men Gustavsberg blev kommunens centralort. Även Gustavsbergs kommunvapen från 1960 med sina porslinsbrännugnar kom att övertas av den nya kommunen.

Blasonering: I blått fält två flintugnar av silver stående på en röd stam i hela dess bredd.

Alla platser i Värmdö kommun