Blasonering: I blått fält en av en vågskuror bildad bjälke av silver belagd med en blå lax med fenor av guld.