Enköpings kommun har växt fram kring den medeltida staden Enköping och dess omland av ett stort antal landsbygdskommuner:

Altuna, Biskopskulla, Boglösa, Bred, Enköpings-Näs, Fittja, Fröslunda, Frösthult, Giresta, Gryta, Hacksta, Hjälsta, Holm, Husby-Sjutolft, Härkeberga, Härnevi, Kulla, Kungs-Husby, Lillkyrka, Litslena, Långtora, Löt, Nysätra, Simtuna, Sparrsätra, Svinnegarn, Teda, Tillinge, Torstuna, Torsvi, Vallby, Veckholm, Villberga, Vårfrukyrka och Österunda (samt delar av Arnö).

I Villberga landskommun inrättades 1919 Grillby municipalsamhälle. Det avvecklades vid årsskiftet 1951/ 52. Samtidigt bildades ett antal storkommuner genom sammanslagningar av de tidigare landskommunerna. Nu uppstod storkommunerna Fjärdhundra, Lagunda, Norra Trögd, Södra Trögd och Åsunda.

Vid kommunreformen 1971 bildade Enköpings stad och landskommunerna Enköpings kommun. Fjärdhundra landskommun hade tillhört Västmanlands län tidigare och området överfördes till Uppsala län.

Blasonering: En blå sköld med fyra korsformigt ställda liljor av guld.