Sveriges närmaste stad!

År 1965 upptäckte verkstadsbolaget Bahcos dåvarande reklamchef Bertil Danielsson att inom en radie av tolv mil från Enköping fanns inte mindre än 38 städer. Ingen annan stad i Sverige kunde mäta sig med denna närhet till andra städer! Den käcka formuleringen har sedan dess varit Enköpings kommunslogan.

Enköping är en av landets äldsta städer med dokumenterade stadsprivilegier från 1413. Staden har dock funnits mycket längre än så.

Enköping var en viktig hamnstad vid Mälaren, men landhöjningen har under århundradena alltmer separerat Enköping från Mälaren. År 1200 låg strandlinjen vid Westerlundska gården på Kyrkogatan. Numera är det fyra kilometer från hamnen till Mälaren.

Hamninloppet började växa igen och det var inte förrän efter stadsbranden 1799 och muddringsarbeten i början på 1800-talet som Enköping återfick en roll som hamnstad.

Grönsaksodling förblev länge den viktigaste näringsgrenen för stadens ekonomi. Särskilt den komplicerade processen av att odla pepparrot gav Enköping dess smeknam Pepparrotsstaden.

Järnvägen började byggas ut från 1870-talet och med den följde ökad industrialisering med tändstickor, textilier och verkstadsindustrier.

Militären kom till stan 1944 med etableringen av Kungliga Göta pansarlivgarde (P 1) och Enköpings garnison norr om järnvägsstationen.

Inleder man ett besök i Enköping vid järnvägsstationen har man en angenäm nedförsbacke längs med Kyrkåsen ner till centrum. Tvärs över busstorget och Bangårdsgatan ett stenkast från stationen ligger Hettemarkshuset – ett minnesmärke från en försvunnen textilepok.

En bit ner på Drottninggatan i Skolparken står en byst över Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund, vars hemmuseum finns i den tidigare nämnda Westerlundska gården. Vid Kyrkåsens södra avslut ståtar Vårfrukyrkan på dess topp och det gamla tingshuset/ konsthallen vid dess fot.

På andra sidan rondellen ligger brandstationen och vidare längs Västra Ringgatan finns Enköpings-Posten på tvärgatan Badhusgatan. Västra Ringgatan leder ut till Gustav Adolfs plan. Här anlade Johan Petter Johansson sin första verkstad som efter hand utvecklades till världsföretaget Bahco. Den numera nedlagda Bahcofabriken uppfördes på Fannaområdet öster om stationen.

Torggatan leder sydost till Stora torget. Detta torg har under senare år kanske varit mest bekant för stadsmiljöintresserade för den skandalartade rivningen av stadshotellet. Av hotellet finns bara den så kallade Statt-tomten kvar.

I kvarteret norr om Stora torget finns Enköpings museum och turistinformation i det gamla rådhuset. Runt hörnet på rivningstomten söderut leder Kyrkogatan förbi 1200-talets strandlinje till biblioteket och medborgarhuset Joar Blå. Dessa kulturbastioner ligger vid Enköpingsån, över vilken en bro vid Drömparken leder till kommunhuset.

Från kommunhuset kan man, efter att vid Kungsgatan tittat på en minnestavla över konstnären Anders Zorns skolgosseår, gå vidare till hamnen. Här finns mycket att se som småbåtshamnen, Hamnmagasinen, Klosterparken och klosterruinen. I området finns även platsen för den gamla tändsticksfabriken som ersattes av ett nybygge 2007.

Väljer man istället att fortsätte längs Kungsgatan ut från stadens centrum mot sydväst kommer man till Idrottsallén som leder till Enavallen. Kungsgatan passerar Enköpings sjukhus, en milsten samt en skylt som informerar om stadens Hälsans stig. Efter en studie av skylten kan man följa stigen tillbaka in till centrum igen.

Vilka är då de städer som ligger närmast Enköping? Det kan bli svårt att rada upp alla 38. Det räcker med att räkna upp en handfull städer kring Mälaren för att inse Enköpings centrala läge: Arboga, Köping, Västerås, Sigtuna, Uppsala, Stockholm, Södertälje, Mariefred, Strängnäs, Torshälla och Eskilstuna.

Alla platser i Enköping