Blasonering: I rött ett stående lamm, hållande med högra frambenet en ginbalkvis ställd korsprydd stång med ett femflikigt banér, allt av guld, banéret belagt med ett rött latinskt kors.

Alla platser i Håbo kommun