Heby kommun tillhör sedan 1 januari 2007 Uppsala län. Kommunen överfördes efter en rådgivande folkomröstning från Västmanlands län.

Dagens Heby kommun kan leda sin historia till landskommunerna från 1862-års kommunreform: Enåker, Harbo, Huddunge, Nora, Vittinge, Västerlövsta och Östervåla.

Heby municipalsamhälle inrättades 1887 i Västerlövsta landskommun och upplöstes i samband med kommunreformen 1952. Vid denna reform bildade Enåker, Huddunge och Västerlövsta storkommunen Västerlövsta. Östervåla storkommun bildades av Harbo och Östervåla. Nora och Vittinge förblev oförändrade.

Dessa kommuner bildade 1971 Heby kommun. Kommunens vapen består av Noras och Östervålas kommunvapen samt av tegelväggar, vilket pekar på tegelindustrins betydelse för bygden.

Blasonering: Sköld kvadrerad : fält 1 och 4 tegelstensmönstrat i rött med fogar av silver, fält 2 i silver en öppnad röd hovtång med nitklinga på högra skänkelspetsen och nåddorn på den vänstra, fält 3 i silver två stolpvis ställda röda skäror, bladen korsande varandra två gånger.