Årjängs kommun har utvecklats från landskommunerna Blomskog, Holmedal, Karlanda, Silbodal, Sillerud, Trankil, Töcksmark, Västra Fågelvik och Östervallskog. Dessa kommuner bildades vid kommunreformen 1862.

Årjängs municipalsamhälle inrättades 1924 i Sillbodals landskommun och upplöstes 1941 då Årjängs köping bildades och bröts ut ur landskommunen.

1952 bildades storkommunerna Holmedal och Töcksmark. Sillerud kvarstod som fristående kommun medan Sillbodal inlemmades i Årjängs köping.

1971 bildades Årjängs kommun från Årjängs köping samt Sillerud och Holmedals landskommuner.

Kommunen utökades 1974 med Töcksmarks kommun.

Blasonering: I fält av silver en upprest blå björn, med tunga, tänder och klor röda, inom en blå bård, belags med riksgränstecken av silver.

Alla platser i Årjäng kommun