Arvika kommun har växt fram kring Arvika (köping 1811) och de vid 1862-års kommunreform omkringliggande landskommunerna Arvika, Bogen, Brunskog, Glava, Gunnarskog, Högerud, Mangskog, Ny, Stavnäs och Älgå.

Arvika blev stad 1911. Haga municipalsamhälle inrättades 1913 i Arvika landskommun. Redan 1921 införlivades Haga och delar av landskommunen i Arvika stad. De återstående delarna av landskommunen inlemmades 1944.

1952 skapades vid kommunsammanslagningar storkommunerna: Brunskog, Gunnarskog, Stavnäs och Älgå.

1971 bildades Arvika kommun från Arvika stad, Glava, Gunnarskog och Älgå samt från delar av Brunskog och Stavnäs landskommuner.

Blasonering: En häst av silver på blått fält, bestrött med kugghjul av samma metall.

Alla platser i Arvika kommun