Inom Eda kommuns nuvarande gränser fanns efter kommunreformen 1862 landskommunerna Eda, Järnskog, Köla och Skillingmark.

Det inrättades två municipalsamhällen i Eda landskommun: Charlottenberg (1906) och Åmotsfors (1904). Båda samhällena upplöstes vid årsskiftet 1961/ 62.

Skillingsmarks landskommun uppgick 1952 i Järnskogs landskommun.

1971 bildades Eda kommun från Eda, Järnskog och Köla landskommuner.

Blasonering: I blått fält en av vågskura bildad stam och däröver en femuddig skans, allt av silver.

Alla platser i Eda kommun