Inom kommunens nuvarande gränser bildades vid kommunreformen 1862 landskommunerna Nedre Ullerud och Övre Ullerud. Inom kommunens område fanns även den del av Grava landskommun som från 1944 utgjorde Forshaga köping.

Forshaga municipalsamhälle bildades 1907 i Grava landskommun och upplöstes vid årskiftet 1943/ 44 i samband med att Forshaga köping bildades genom utbrytning ur landskommunen.

Deje municipalsamhälle inrättades 1944 i Nedre Ulleruds landskommun och upplöstes vid årsskiftet 1956/ 57.

1952 slogs Nedre Ullerud och Övre Ulleruds landskommuner samman till Ulleruds landskommun.

Forshaga kommun bildades 1971 från Forshaga köping och Ulleruds landskommun. Grava landskommun uppgick i Karlstads kommun.

Blasonering: Sköld, vågskurestyckad av grönt, vari flottningsmärket "krona med hack" av guld, och av guld, vari en trebladig grön lagerkvist.

Alla platser i Forshaga kommun