Vid kommunreformen 1862 bildades landskommunerna Borgvik, Ed, Grums och Värmskog inom nuvarande kommunens gränser.

Grums municipalsamhälle bildades 1939 i Grums landskommun. Vid årsskiftet 1947/ 48 ombildades landskommunen till Grums köping.

Storkommunerna Ed (Borgvik + Ed) och Stavnäs (Högerud + Stavnäs + Värmskog) bildades 1952 genom kommunsammanslagningar.

1969 inkorporerades Eds landskommun i Grums köping.

Grums kommun bildades 1971 från Grums köping samt Värmskogs församling i Stavnäs landskommun.

Blasonering: I blått fält en kyrka av silver med korsprydd takryttare på mitten och kors över vardera gaveln samt med svarta fönster; däröver en ginstam av silver belagd med tre blåa cirkelsågklingor.

Alla platser i Grums kommun