Inom nuvarande Hagfors kommuns gränser fanns efter kommunreformen 1862 Ekshärad, Gustav Adolf, Norra Råda och Sunnemo landskommuner.

Hagfors municipalsamhälle inrättades 1939 i Norra Råda landskommun. Hagfors stad skapades 1950 genom en utbrytning ur landskommunen.

1952 inlemmades Sunnemo i Norra Råda landskommun.

Vid kommunreformen 1971 ombildades Hagfors stad till Hagfors kommun. 1974 uppgick kommunerna Gustav Adolf, Ekshärad och Norra Råda i Hagfors kommun.

Blasonering: I fält av guld en från en uppskjutande, genomgående, röd tegelmur uppskjutande tegelmurad röd bessemerskorsten, ur vilken blå lågor uppstiga.

Alla platser i Hagfors kommun