Hammarö kommun är den nutida administrativa enheten av en territoriell kontinuitet som leder tillbaka till Hammarö landskommun, som bildades vid kommunreformen 1862.

Landskommunen ombildades till Hammarö köping 1950.

Köpingen ombildades till Hammarö kommun 1971.

Blasonering: I fält av silver en av karvskuror bildad blå bjälke, belagd med en stock av guld.

Alla platser i Hammarö kommun