Karlstads kommun har växt fram med Karlstad (stadsrättigheter 1584) som centralort. Inom nuvarande kommunens gränser bildades vid kommunreformen 1862 utöver Karlstads stadskommun även landskommunerna Alster, Grava, Karlstad, Nor, Nyed, Segerstad, Väse, Älvbacka och Östra Fågelvik.

1944 bröts Forshaga köping ut ut Grava landskommun. Forshaga är numera centralort i Forshaga kommun.

Molkom inrättades 1946 som municipalsamhälle i Nyeds landskommun. Samhället upplöstes vid årsskiftet 1958/ 59.

Karlstad inkorporerade Karlstads landskommun 1934.

Vid kommunreformen 1952 skapades storkommunerna Nor, Nyed och Väse. 1967 inkorporerades Östra Fågelvik i Karlstads stad.

1971 bildades Karlstads kommun från Karlstads stad, Grava, Nor och Nyeds landskommuner samt Väse församling i Väse landskommun.

Blasonering: I fält av silver den högra hälften av en blå örn med röd beväring mellan två höga, med spetsiga huvar försedda röda torn.

Alla platser i Karlstads kommun