Kristinehamn fick stadsrättigheter 1642. Staden är centralort i Kristinehamns kommun. Inom kommunens nuvarande gränser bildades vid kommunreformen 1862 landskommunerna Rudskoga, Varnum, Visnum, Visnums-Kil och Ölme.

Björneborgs municipalsamhälle inrättades 1948 i Visnums landskommun och upplöstes vis årskiftet 1954/ 55.

Kristinehamns stad inkorporerade Varne landskommun 1951.

Storkommunerna Visnum och Väse skapades genom kommunsammanslagningar vid 1952-års kommunreform.

1971 bildades Kristinehamns kommun av Kristinehamns stad, större delen av Visnums landskommun samt Ölme församling i Väse landskommun.

Blasonering: I fält av silver en röd bojort med hissade segel, seglande på en av en vågskura bildad blå stam.

Alla platser i Kristinehamns kommun