Munkfors kommun har utvecklats från Ransäters landskommun som skapades vid kommunreformen 1862.

Munkfors municipalsamhälle inrättades 1941 i Ransäters landskommun. Samhället upplöstes vid årsskiftet 1948/ 49 när landskommunen ombildades till Munkfors köping.

Vid kommunreformen 1971 ombildades Munkfors köping till Munkfors kommun.

Blasonering: I fält av silver en uppstigande blå munk och däröver en av vågskura bildad blå ginstam, belagd med två lindar och mellan dem ett grekiskt kors, som i vardera vinkeln är åtföljt av ett lod, allt av silver.

Alla platser i Munkfors kommun