Nuvarande Säffle kommun omfattar ett område som efter kommunreformen 1862 bestod av följande landskommuner: Botilsäter, Bro, By, Eskilsäter, Gillberga, Huggenäs, Kila, Långserud, Millesvik, Svanskog, Södra Ny, Tveta och Ölserud.

Säffle köping bröts ut ur By landskommun 1882. De återförenades 1943 när köpingen inkorporerade landskommunen.

Säffle växte ytterligare 1951 då Tveta landskommun inlemmades och Säffle upphöjdes till stad.

Kommunreformen 1952 innebar att kommuner slogs ihop till storkommuner. Alla kommunerna på Värmlandsnäs förenades till storkommunen Värmlandsnäs. I området bildades även storkommunerna Gillberga och Svanskog.

1971 bildades Säffle kommun utifrån Säffle stad och landskommunerna Gillberga, Svanskog och Värmlandsnäs.

Blasonering: Av guld och blått medelst en vågskura delad sköld, i vars övre fält en uppstigande blå örn med röd näbb och tunga.