Vid kommunreformen 1862 bildades landskommunerna Bjurtjärn och Lungsund inom nuvarande Storfors kommuns gränser. Vidare låg inom området även de delar inom Kroppa landskommun som blev Storfors köping.

Storfors köping bildades 1950 genom en utbrytning ur Kroppa landskommun. 1952 slogs Bjurtjärn och Lungsund samman till storkommunen Ullvättern.

1967 inlemmades Ullvätterns landskommun i Storfors köping.

Köpingen omvandlades till Storfors kommun 1971.

'
Blasonering: I fält av guld två röda tänger för lancashiresmide, den högra störtad, överlagda med en delad, av silver och svart genom styckade skuror spetsrutad bjälke.

Alla platser i Storfors kommun