Inom Sunne kommuns gränser bildades vid kommunreformen 1862 landskommunerna Gräsmark, Lysvik, Sunne, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik.

Sunne municipalsamhälle inrättadades 1904 i Sunne landskommun. Samhället upplöstes 1919 då Sunne köping bröts ur landskommunen. Köpingen växte på landskommunens bekostnad med nya områden 1936 och 1940.

1952 slogs Västra Ämtervik, Östra Ämtervik och Sunne landskommuner samman till storkommunen Stora Sunne landskommun. 1963 inlemmades denna kommun i köpingen.

Sunne kommun bildades vid kommunreformen 1971 från Sunne köping samt Gräsmark och Lysviks landskommuner.

Blasonering: I blått fält en genomgående bro av silver i ett spann, åtföljd ovanför av två korslagda båtshakar överlagda med en stolpvis ställd yxa och undertill av en framifrån sedd båt, allt av silver.

Alla platser i Sunne kommun