Torsby kommun är den nordligaste kommunen i Värmland. Efter kommunreformen 1862 fanns inom kommunen landskommunerna Dalby, Fryksände, Lekvattnet, Norra Finnskoga, Norra Ny, Södra Finnskoga, Vitsand och Östmark. 1873 bröts Nyskoga ut ur Norra Ny.

Torsby municipalsamhälle inrättades 1909 i Fryksände landskommun. Samhället upplöstes 1955.

Vid 1952-års kommunreform bildades storkommunerna Finnskoga-Dalby, Fryksände och Vitsand. Norra Ny och Östmark kvarstod som fristående landskommuner.

1967 bildades Torsby landskommun genom ett sammangående av Fryksände och Vitsands landskommuner.

1971 bildades Torsby kommun av Torsby och Östmarks landskommuner. Kommunen utökades 1974 med Norra Ny och Finnskoga-Dalby kommuner.

Blasonering: I fält av silver en roddbåt för två par åror och däröver två korslagda, uppåtriktade åror, allt blått och inom en blå bård.

Alla platser i Torsby kommun