För närvarande finns platser i följande kommuner

 

 

Blasonering: Delad sköld, i övre fältet Västerbottens vapen, undre fältet kluvet, med Lapplands vapen till höger och Ångermanlands vapen till vänster. | Västerbottens vapen: I med 6-uddiga stjärnor av guld bestrött blått fält en springande ren av silver med röd beväring. | Lapplands vapen: I fält av silver en stående röd vildman med grön björklövskrans på huvudet och kring länderna, hållande i höger hand en på axeln vilande klubba av guld. | Ångermanlands vapen: I blått fält tre bjälkvis ställda laxar av silver över varandra, den mellersta vänstervänd, samtliga med röd beväpning, därest dylik skall komma till användning.