Blasonering: I fält av guld en stående svart trast med näbb, tunga och öga i rött samt däröver en svart ginstam, belagd med två plogbillar av guld.