Blasonering: I blått tre avskurna renhuvuden av silver, ställda två över ett, med hornkrona och tunga röda.