Blasonering: I fält av silver en stormhatt över två korslagda muskötgafflar, allt blått.