Blasonering: Sköld: styckat av silver, vari ett blått järnmärke, och blått, vari en lilja av silver, och däröver en av en vågskura bildad blå ginstam belagd med ett bevingat hjul av silver.