Blasonering: I blått fält tre sinisterhalvor av liljor, silver, bildande en triangel med spetsen uppåt; däröver en ginstam av silver vari ett blått järnmärke.