Sala kommun har växt fram ur Sala stad (stadsrättigheter 1624) samt de omkringliggande landskommunerna Fläckebo, Kila, Kumla, Möklinta, Norrby, Sala, Tärna och Västerfärnebo.

Vid kommunreformen 1952 uppgick Sala landskommun i Sala stad. Kila, Kumla, Norrby och Tärna slogs samman till Tärna landskommun. Fläckebebo, Västerfärnebo samt Karbenning bildade Västerfärnebo landskommun. Möklinta förblev oförändrad.

Sala kommun bildades 1971 av Sala stad, Möklinta och Tärna landskommuner samt Fläckebo och Västerfärnebo församlingar. Karbennings församling anslöts till Norbergs kommun.

Salas kommunhus finns vid Stora torget i det gamla rådhuset och det intilliggande gamla stadshuset.

Sala kommun tillhörde under åren 1971-2001 Sala tingsrätts domsaga och därefter Västmanlands tingsrätts domsaga/ domkrets.

Blasonering: I blått fält en bergsmansslägga och ett bergjärn i kors och däröver en tilltagande måne, allt av silver.