Ale kommun har fått sitt namn efter Ale härad. Häradet sträckte sig även utanför nuvarande Ale kommun in i Lilla Edet, Alingsås och Lerums kommuner.

Vid kommunreformen 1862 bildades innanför nuvarande kommunens gränser Hålanda, Kilanda, Nödinge, Skepplanda och Starrkärrs landskommuner.

1952 bildades genom sammanslagningar storkommunerna Skepplanda och Starrkärrs landskommuner. Nödinge landskommun förblev oförändrad.

1974 bildades Ale kommun från Nödinge, Skepplanda och Starrkärrs kommuner.

Blasonering: I fält av silver en av en vågskura bildad stam, två gånger vågskuredelad av blått och silver, samt däröver ett stolpvis ställt grönt spetsigt blad med två flikar vid basen.