Inom nuvarande Bengtsfors kommuns område bildades vid kommunreformen 1862 landskommunerna Bäcke, Laxarby, Steneby, Tisselskog, Torrskog, Vårvik, Ärtemark och Ödskölt.

Bengtsfors köping bröts ut ur Ärtemarks landskommun 1926.

1952 bildades storkommuner genom kommunsammanslagningar. Bäckefors, Lelång och Steneby.

Bengtsfors kommun bildades 1971 av Bengtsfors köping samt Bäckefors, Lelång och Steneby landskommuner.

Blasonering: I rött fält en uppskjutande, genomgående bro och däröver en merkuriestav, allt i silver.

Alla platser i Bengtsfors kommun