Bollebygds kommuns historia leder tillbaka till Bollebygd och Töllsjö landskommuner som bildades vid kommunreformen 1862. Kommunnamnet och kommunvapnet bygger på Bollebygds härad, som utöver Bollebygd och Töllsjö även inkluderade Björketorps socken/ landskommun i nuvarande Härryda kommun.

Vid 1952-års kommunreform uppgick Töllsjö i Bollebygds landskommun. 1971 ombildades landskommunen till Bollebygds kommun.

1974 inlemmades kommunen i Borås kommun, men den återfick sin självständighet 1995.

Blasonering: I svart fält en med grepe försedd kanna av guld.

Alla platser i Bollebygds kommun