Borås kommun har växt fram med Borås (stadsrättigheter 1621) som huvudort. På nuvarande kommunens område fanns efter kommunreformen 1862 utöver staden de omkringliggande landskommunerna Borgstena, Bredared, Brämhult, Dannike, Fristad, Gingri, Kinnarumma, Ljushult, Rångedala, Sandhult, Seglora, Toarp, Torpa, Tämta, Tärby, Vänga och Äspered.

1920 inkorporerades Torpa i Borås stad.

Kommunreformen 1952 medförde kommunsammanslagningar till storkommunerna Fristad, Lysjö, Länghem, Sandhult och Toarp.

1961 slogs Kinnarumma och Seglora landskommuner samman till Viskafors landskommun. 1967 Bildades Dalsjöfors landskommun av Toarp landskommun och Dannike församling i Länghems landskommun.

Borås kommun bildades 1971 av Borås stad och Brämhults landskommun. Lysjö kommun upplöstes och Ljushults församling överfördes till Dalsjöfors kommun.

1974 skapades ett Storborås genom inkorporering av Bollebygd, Dalsjöfors, Fristad, Sandhult och Viskafors kommuner.

1995 bröts Bollebygds kommun ut och återfick sin kommunala självständighet.

Blasonering: I rött fält två ullsaxar av silver, den högra störtad.

Alla platser i Borås kommun