1862 fanns efter kommunreformen Dals-Ed, Gesäter, Håbol, Nössemark, Rölanda och Töftedals landskommuner inom nuvarande kommunens gränser.

Eds municipalsamhälle inrättades 1927 i Dals-Eds landskommunn och upplöstes årsskiftet 1957/ 58.

Dals-Ed fick sin nuvarande territoriella utsträckning vid 1952-års kommunreform då storkommunen Dals-Ed bildades av Dals-Ed, Gesäter, Håbol, Nössemark, Rölanda och Töftedals landskommuner.

Dals-Eds kommun bildades 1971 från Dals-Eds landskommun.

Blasonering: I blått fält en "höjd" av silver med en från dess topp uppstigande röd låga samt därunder en medelst vågskura "med sex toppar" bildad stam, delad av grönt och blått.

Alla platser i Dals-Eds kommun