Essunga kommun har växt fram från landskommunerna Barne-Åsaka, Bäreberg, Essunga, Främmestad, Fåglum, Kyrkås, Lekåsa och Malma med stationssamhället Nossebro som centralort.

Nossebro municipalsamhälle inrättades 1918 på båda sidor gränsen i Bärebergs och Essunga landskommuner. Samhället upplöstes vid årsskiftet 1963/ 64.

Essunga storkommun bildades 1952 genom en sammanslagning av landskommunerna.

Essunga landskommunen ombildades till Essunga kommun 1971.

1974 uppgick kommunen i Vara kommun, men återfick sitt kommunala självstyre 1983, dock med en mindre territoriell förlust av samhället Tumleberg.

Blasonering: I blått fält tre kornax uppväxande ur en genomgående bro i två spann, allt av silver, uppskjutande ur en av en vågskura bildad stam, fyra gånger vågskuredelad av blått och silver.

Alla platser i Essunga kommun