Efter kommunreformen 1862 fanns inom nuvarande Götene kommun följande landskommuner: Broby, Forshem, Fullösa, Götene, Hangelösa, Holmestad, Husaby, Kestad, Kinne-Kleva, Kinne-Vedum, Källby, Ledsjö, Medelplana, Ova, Sil, Skeby, Skälvum, Västerplana, Vättlösa och Österplana.

Två municipalsamhällen inrättades inom Götene landskommun: Lundsberg (1915) och Götene (1918).

Vid kommunreformen 1952 skapades storkommunerna Husaby och Kinnekulle. Götene köping bildades av Götene, Holmestad, Kinne-Vedum, Sil och Vättlösa landskommuner. I samband med detta upplöstes Götene municipalsamhälle. Lundsberg upplöstes vid årsskiftet 1957/ 58.

Götene inkorporerade Husaby och Kinnekulle landskommuner 1967.

Götene köping ombildades 1971 till Götene kommun.

Blasonering: I rött fält en heraldisk källa av silver och blått samt däröver ett latinskt kors av silver mellan två stolpvis ställda svärd, likaledes av silver.

Alla platser i Götene kommun