Grästorps kommun har växt fram från Grästorps köping och omkringliggande landskommuner från de två häradena Viste och Åse.

Vid kommunreformen 1862 bildades landskommunerna Bjärby, Flakeberg, Flo, Hyringa, Håle, Längnum, Sal, Särestad, Tengene, Trökörna, Täng och Ås.

Grästorps köping bröts år 1900 ut ur Tengene landskommun.

Vid kommunreformen 1952 formerades en storkommun av landskommunerna och Grästorps köping. Den nya storkommunen kom att heta Grästorps landskommun.

1971 ombildades landskommunen till Grästorps kommun. Kommunens olika delar identifierade sig med områdets två härader. Kommunvapnet skapades därför utifrån Vistes och Åses häradsvapen.

Blasonering: På mitten delad av en gyllene ström, nedtill i rött fält till dexter en gyllene handske med tummen åt sinister och nedtill försedd med bård av röda kvadrater, till sinister två i andreaskors satta gyllene pilar; upptill i svart fält en knuten gyllene hand med till edgång uppsträckta fingrar, åtföljd till dexter av en mot dexter vänd, stränglös gyllene båge, samt sinister av en gyllene pil.

Alla platser i Grästorps kommun