Inom Gullspångs kommuns nuvarande gränser fanns efter kommunreformen 1862 Amnehärad, Hova och Södra Råda landskommuner.

Gullspångs municipalsamhälle inrättades 1937 i Amnehärads landskommun och upplöstes vid årsskiftet 1958/ 59.

1952-års kommunreform ledde till sammanslagning av mindre kommuner till storkommunerna Hova (Hova + Älgerås), Visnum (Södra Råda + Visnum). Amnehärad kvarstod som fristående landskommun.

Gullspångs kommun bildades 1971 av Amnehärad landskommun samt Hova församling i Hova landskommun och Södra Råda församling i Visnums kommun.

Centralort i Gullspångs kommun är Hova.

Blasonering: I blått fält en hoppande lax, ovan åtföljd av en smal bjälke, nedan av en krona, allt av guld.