Efter 1862-års kommunreform fanns inom nuvarande Herrljunga kommun följande landskommuner: Alboga, Broddarp, Bråttensby, Eggvena, Eriksberg, Fölene, Grude, Herrljunga, Hov, Hudene, Jällby, Källunga, Mjäldrunga, Molla, Norra Säm, Od, Remmene, Skölvene, Södra Björke, Tarsled, Vesene och Öra.

Herrljunga municipalsamhälle inrättades 1906 i Herrljunga landskommun.

Vid kommunreformen 1952 skapades genom kommunsammanslagningar storkommunerna Herrljunga landskommun och Gäsene landskommun. Herrljunga landskommun ombildades 1953 till Herrljunga köping.

1971 ombildades köpingen och Gäsene landskommun till kommuner. 1974 uppgick Gäsene i Herrljunga kommun.

Blasonering: I blått fält ett av kavlar bildat kors av silver, åtföljt i fält 1 och 4 en sädeskärve samt i fält 2 och 3 av en stående gås, alla av guld.

Alla platser i Herrljunga kommun