Herrljunga är en viktig järnvägsknut i gamla Skaraborgs län på gränsen till Älvsborga län. Från Herrljunga leder järnvägar till bland annat Göteborg, Lidköping Uddevalla, Varberg, Falköping.

Väl inne på Storgatan kan man vända blicken ner på trottoaren där det finns ett antal stora plaketter infällda i gatustenen över anmärkningsvärda personer från samhället och dess omgivningar.

 

 

Bilden på Herrljunga station badandes i morgonsol är från årets kortaste dag, 21/12, 2017.