Hjo kommun har byggts upp kring staden Hjo (stadsrättigheter troligen från början av 1400-talet) och landskommunerna från 1862-års kommunreform: Fridene, Grevbäck, Hjo, Korsberga, Mofalla, Norra Fågelås och Södra Fågelås.

1952 skapades storkommunerna Fågelås, Fjöjered och Värsås. Hjo stad växte genom inkorporering av Grevbäck och Hjo landskommuner.

Vid kommunreformen 1971 bildade Hjo stad och Mofalla församling från Värsås landskommun Hjo kommun.

1974 växte Hjo kommun genom att Norra Fågelås och Södra Fågelås samt Fridene och Korsberga församlingar från Fröjereds kommun uppgick i kommunen.

Blasonering: I blått ett enmastat segelfartyg med korsprydd mast och tvärskuren flagga, allt av guld.

Alla platser i Hjo kommun