Städer utsätts ständigt för förändringar och då dessa förändringar påverkar staden , dess invånare och besökare till att skapa nya berättelser kring vad som är staden så blir även det gamla och övergivna ofta kvar i de nya berättelserna om den levande och framåtblickande staden.

Det var länge sedan Lidköping bestod av två olika städer på var sin sida av Lidan. På ena sidan gamla staden med anor tillbaka till medeltiden. På andra sidan Per Brahes skapelse på den egna marken som en utmanare till det förstenade borgerskapet i gamla staden. I denna dragkamp vann gamla staden. När den dynamiske Per Brahe inte underblåste det nya stadenprojekten fanns inte mycket kvar att fortsätta stridigheterna med grannen vid ån.

Lidköping blev en gemensam stad 1910, men men minnet om den tvådelade historien kvarlever med att stadshalvorna utan större kontroverser bibehåller både namn och minnen av att var antingen Gamla tiden eller Nya Staden.

Alla platser i Lidköping