Blasonering: I fält av guld från en av en vågskura bildad stam av silver uppskjutande svart krenelerad portbyggnad med krenelerade, på snedstävor vilande skyttegångar och med två krenelerade torn, vartdera avslutat med en kupol, krönt med en lilja.