Blasonering: En röd sköld med en våg av silver, åtföljd ovan av, och delvis nedsänkt i vågen, ett kvarnhjul, av nämnda metall.

Alla platser i Mölndals kommun