Blasonering: I blått fält en av vågskura bildad stam av silver och där ovan tre stolpvis ställda och bjälkvis ordnade långor av silver och med krok av guld i munnen inom en sluten ekbladskrans av guld.